Google Lighthouse Yayınlandı

Google lighthouse, E-ticaret sitelerinin kalitesini artırmak için yapılan araçtır. Herhangi bir web sayfasına, genel ya da kimlik doğrulaması gerektiren karşı çalıştırabilirsiniz. Performans, erişilebilirlik, aşamalı web uygulamaları ve daha fazlası için denetimler vardır.

Lighthouse’u Chrome DevTools’ta, komut satırından veya bir Node modülü olarak çalıştırabilirsiniz. Lighthouse’a denetim için bir URL verin, sayfaya karşı bir dizi denetim uygular ve ardından sayfanın ne kadar iyi olduğu hakkında bir rapor oluşturur. Buradan, başarısız denetimleri sayfanın nasıl geliştirileceğine dair göstergeler olarak kullanın. Her denetimde denetimin neden önemli olduğu ve nasıl düzeltileceği açıklayan bir referans belgesi bulunmaktadır.

Kaynak: Google